ANUNȚURI

Declarație de interese anual Popa Adrian

Declarație de interese anual Doșa Diana Maria

Declarație de interese 30 zile de la incetare Doșa Diana Maria

Declarație de avere anual Popa Adrian

Declarație de avere anual Doșa Diana Maria

Declarație de avere 30 de zile de la incetare Doșa Diana Maria

REZULTAT FINAL EVALUARE MANAGEMENT

REZULTAT EVALUARE MANAGEMENT

Organigrama Stat functii ROF

Anunț referitor ziua de 2 mai 2024

Lista funcții contractuale la 31.03.2024

Lista funcțiilor contractuale la 30.09.2023

Actorii selectați vor fi chemați la sediu pentru o audiție.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne scrieți la adresa  dramaresita@gmail.com

Anunț referitor la ziua de 14 august 2023 (concediu de odihnă)

Anunț referitor la ziua de 2 iunie 2023

Anunț suspendare concursuri

Anunț concurs operator lumini debutant

Anunț concurs muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

Rezultatul final al evaluării managementului Teatrului de Vest Reşița

Rezultat prima evaluare a managementului Teatrului de Vest Reşița

Listă rezultat final promovare recuziter

Listă rezultat final promovare inspector de specialitate

Listă rezultat proba scrisa recuziter

Listă rezultat probă scrisă inspector

Listă funcții contractuale la 31 martie 2023

Rezultat selecție dosare promovare inspector de specialitate

Anunț examen promovare inspector de specialitate

Rezultat selecție dosare promovare recuziter

Anunț examen promovare recuziter

Listă rezultat examen promovare 07.11.2022

Listă rezultat examen promovare în grad profesional-actor debutant

Anunț examen promovare în grad profesional noiembrie 2022

Anunț examen promovare în grad profesional

Lista privind funcțiile contractuale din cadrul Teatrului de Vest Reșița la data de 30.09.2022

Lista cu rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual de execuție de OPERATOR LUMINI gradul II

Lista privind rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual de execuție de OPERATOR LUMINI gradul II

Listă rezultat proba practică operator lumini

Listă rezultat selecție dosare concurs operator lumini

Anunț concurs operator lumini Teatrul de Vest Reșița

Listă rezultat final-Secretar literar

Listă rezultat final concurs regizor tehnic și muncitori

Lista privind rezultatul final al concursului de recrutare organizat în perioada 29 martie-04 aprilie 2022 pentru ocuparea a trei posturi contractuale de execuție vacante de actor debutant, studii superioare în cadrul Compartimentului Artistic al Teatrului de Vest Reșița

LISTA PROBA INTERVIU SECRETAR LITERAR

Lista privind rezultatul probei interviu susținută în data de 04.04.2022 ora 15:00 pentru ocuparea a trei posturi contractuale de execuție vacante de actor debutant studii superioare în cadrul Compartimentului Artistic al Teatrului de Vest Reșița

Listă rezultat proba interviu concurs regizor tehnic și muncitori

Lista privind funcțiile contractuale din cadrul Teatrului de Vest Reșița la data de 31.03.2022

Listă rezultat proba scrisă concurs regizor tehnic și muncitori

Lista cu rezultatul probei practice – actor debutant

Lista cu rezultatul probei scrise-SECRETAR LITERAR / PR

Listă rezultat selecție dosare concurs secretar literar PR

Lista rezultat selectie dosare actori

Listă rezultat selecție dosare concurs regizor tehnic și muncitori

Lista privind rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional a persoanei încadrată în funcția contractuală de inspector de specialitate gradul II, în cadrul Compartimentului Resurse Umane al Teatrului de Vest Reșița, desfășurat în data de 22.03.2022

Anunț concurs regizor tehnic și muncitori Teatrul de Vest Reșița

Anunț concurs secretar literar PR Teatrul de Vest Reșița

Anunț concurs actori Teatrul de Vest Reșița

Anunț examen promovare

Listă rezultat final concurs două posturi actor debutant

Listă rezultat proba interviu două posturi actor debutant

Listă rezultat proba practică două posturi actor debutant

Listă rezultat selecție dosare – două posturi de actor debutant

ANUNȚ- Concurs de recrutare privind ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante de actor debutant

ANUNȚ – Concurs de recrutare privind ocuparea unui post vacant de execuție de SECRETAR LITERAR

Listă rezultat final concurs inspector de specialitate

Lista privind rezultatul probei interviu-concurs inspector de specialitate

Lista privind rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de actor gradul II, studii superioare, din cadrul Compartimentului Artistic al Teatrului de Vest Reșița

Lista privind rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de șef serviciu

Lista privind rezultatul probei interviu pentru ocuparea unui post de execuție vacant de actor gradul II cu studii superioare în cadrul Compartimentului Artistic al Teatrului de Vest Reșița

Listă rezultat probă interviu concurs șef serviciu

Listă rezultat proba scrisă concurs inspector de specialitate

Lista privind rezultatul probei scrise susținută în data de 25.10.2021 la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant de șef serviciu gradul II, în cadrul Serviciului Achiziții-Administrativ, Tehnic de scenă al Teatrului de Vest Reșița

Lista privind rezultatul probei practice susținută în data de 25.10.2021 pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de actor gradul II, studii superioare

Lista rezultatului selecției – dosare concurs – Inspector de specialitate

Lista privind rezultatul selectării pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de actor gradul II

Listă rezultat selecție dosare concurs Sef serviciu

Anunț concurs secretar literar PR Teatrul de Vest Reșița

Anunț concurs inspector de specialitate Teatrul de Vest Reșița

Anunț – concurs de recrutare privind ocuparea unui post contractual de conducere vacant de ȘEF SERVICIU  Gradul II în cadrul Serviciului Achiziții-Administrativ, Tehnic de Scenă al Teatrului de Vest Reșița

Anunț – concurs de recrutare privind ocuparea unui post contractual de execuție vacant de ACTOR Gradul II studii superioare în cadrul Compartimentului Artistic al Teatrului de Vest Reșița

Lista privind funcțiile contractuale din cadrul Teatrului de Vest Reșița la data de 30.09.2021

Rezultat final evaluare finală a managementului la Teatrul de Vest Reșița

Anunț anulare procedură organizare concurs șef serviciu

Anunț concurs șef serviciu Teatrul de Vest Reșița

Anunț concurs secretar literar Teatrul de Vest Reșița

NOTA FINALĂ  a celei de-a treia evaluări a managementului realizat în perioada 01.01.2020-31.12.2020 la Teatrul de Vest Reșița

Lista privind funcțiile contractuale din cadrul Teatrului de Vest Reșița la 31.03.2021

Lista privind rezultatul examenului de promovare în grad profesional a persoanei încadrată în funcția contractuală de actor debutant

Lista privind funcțiile contractuale din cadrul Teatrului de Vest Reșița la 30.09.2020

Anunț examen promovare în grad profesional

Skip to content