Căutăm secretar literar

‼Căutăm secretar literar‼

Depunerea dosarelor se face în perioada: 19.11.2021-06.12.2021

☎️Relații suplimentare la telefon: 0255 215080

Condiții specifice:

-Studii universitare de licență absolvite, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe și arte, ramura de știință Filologie sau Arte cu domeniul de licență Teatru și Artele Spectacolului;

-Vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minim 6 luni

Regulament concurs:

http://teatruldevestresita-cs.ro/wp-content/uploads/2021/11/Anun%C8%9B-concurs-secretar-literarPR-Teatrul-de-Vest-Re%C8%99i%C8%9Ba.pdf

Skip to content