ANUNȚURI

Anunț concurs de recrutare privind ocuparea unui post contractual de execuție vacant de ACTOR DEBUTANT studii superioare în cadrul Compartimentului Artiistic al Teatrului de Vest Reșița

>click pe text pentru a deschide lista în format pdf

Lista rezultat examen de promovare INSPECTOR DE SPECIALITATE gradul III

Anunț examen de promovare în grad profesional în funcția contractuală de inspector de specialitate  gradul III în cadrul Serviciului de Contabilitate, Resurse Umane și Administrativ al Teatrului de Vest Reșița

>click pe text pentru a deschide lista în format pdf

Lista privind rezultatul final al concursului de recrutare organizat în perioada  22-28.10.2019, pentru ocuparea unui număr de 2 posturi contractuale de execuție vacante de actor debutant, studii superioare, din cadrul Compartimentului Artistic al Teatrului de Vest Reșița

>click pe text pentru a deschide lista în format pdf

Lista privind rezultatul probei de interviu susținută în data de 28.10.2019, ora 11, pentru ocuparea unui număr de 2 posturi contractuale de execuție vacante de actor debutant, studii superioare, din cadrul Compartimentului Artistic al Teatrului de Vest Reșița

>click pe text pentru a deschide lista în format pdf

Lista privind rezultatul probei practice susținută în data de 22.10.2019, ora 11:00, pentru ocuparea unui număr de 2 posturi contractuale de actor debutant, studii superioare, din cadrul Compartimentului Artistic al Teatrului de Vest Reșița

>click pe text pentru a deschide lista în format pdf


Lista privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concursul care va fi organizat în perioada 22-28.10.2019 pentru ocuparea unui număr de două posturi contractuale de execuție vacante de actor debutant studii superioare, din cadrul Compartimentului Artistic al Teatrului de Vest Reșița

>click pe text pentru a deschide lista în format pdf

Concurs de recrutare privind ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef serviciu în cadrul Serviciului de Contabilitate, Resurse Umane și Administrativ

al Teatrului de Vest Reșița

>click pe text pentru a deschide anunțul în format pdf

Anunț -Concurs (22-28 octombrie 2019) de recrutare privind ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante de actor debutant în cadrul Compartimentului Artistic al Teatrului de Vest Reșița

>click pe text pentru a deschide lista în format pdf

Lista privind funcțiile contractuale din cadrul Teatrului de Vest Reșița la 30.09.2019

>click pe text pentru a deschide lista în format pdf

Concurs de recrutare privind ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante de actor debutant în cadrul Compartimentului Artistic al Teatrului de Vest Reșița

>click pe text pentru a deschide anunțul în format pdf

Lista privind REZULTATUL FINAL al concursului de recrutare organizat în perioada 10-16.09.2019 pentru ocuparea a 5 posturi contractuale de execuție vacante.

>click pe text pentru a deschide anunțul în format pdfLista privind rezultatul soluționării CONTESTAȚIEI nr.1250/18.09.2019 formulată de domnul Florescu Dragoș-Cristian la proba interviu susținută în data de 16.09.2019 în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de casier treapta I în cadrul Serviciului de Contabilitate, Resurse Umane și administrativ al Teatrului de Vest Reșița

>click pe text pentru a deschide anunțul în format pdf

Lista privind rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea a 5 posturi contractuale de execuție vacante

>click pe text pentru a deschide anunțul în format pdf

Lista privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea a 5 posturi contractuale de execuție vacante

>click pe text pentru a deschide anunțul în format pdf

Lista privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concurs privind ocuparea a 5 posturi contractuale de execuție vacante

>click pe text pentru a deschide anunțul în format pdf

Anunț CONCURS DE RECRUTARE privind ocuparea a 5 posturi contractuale de execuție vacante

>click pe text pentru a deschide anunțul în format pdf

 

Anunț CONCURS DE RECRUTARE privind ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef serviciu în cadrul Serviciului Contabilitate, Resurse Umane și Administrativ al Teatrului de Vest Reșița

>click pe text pentru a deschide anunțul în format pdf

 

Lista privind funcțiile contractuale din cadrul Teatruluide Vest Reșița la data de 31.03.2019

>click pe text pentru a deschide anunțul în format pdf

 

.

 

Lista privind rezultatul final al probei scrise din data de 01.03.2019, organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere vacant, de șef serviciu în cadrul Serviciului Contabilitate, Resurse Umane și Administrativ al Teatrului de Vest Reșița

>click pe text pentru a deschide anunțul în format pdf

Lista privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concursul care va fi organizat în perioada 01-07.03.2019 pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant de șef serviciu gradul I, al Serviciului  Contabilitate, Resurse umane și Administrativ din cadrul Teatrului de Vest Reșița

>click pe text pentru a deschide anunțul în format pdf


 

Anunt CONCURS DE RECRUTARE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE CONDUCERE VACANT DE ȘEF SERVICIU 

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE, RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV AL TEATRULUI DE VEST REȘIȚA

>click pe text pentru a deschide anunțul în format pdf

 

 

 

CONCURS DE RECRUTARE PRIVIND OCUPARE POSTULUI CONTRACTUAL DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU,

GRADUL I IN CADRUL SERVICIULUI CONTABILITATE RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV AL

TEATRULUI DE VEST RESITA